De belangrijkste termen op een rij.

“Meedenkend."

Erg meedenkend en oplossing aandragend.

Dhr. T. Wijnen

Indoor Soccer, Waalre

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

  • Alle kennis in huis
  • Onafhankelijk advies

Aardgas

Aardgas is één van de fossiele brandstoffen. Aardgas is meer dan honderd miljoen jaar geleden ontstaan uit planten- en dierenresten en bestaat voornamelijk uit methaan. Het gas zit ingeklemd tussen verschillende lagen diep in de grond, maar borrelt omhoog als het gesteende poreus is. Zo ontstaan gasreservoirs, waarin geboord wordt om het gas naar boven te halen.

Het noorden van Nederland heeft enkele gasvelden, waarvan het gasveld in Slochteren de grootste is.

De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas. Hoeveel energie een kubieke meter aardgas bevat, verschilt per gasveld.

Ampère

De stroomsterkte is de aantrekkingskracht die een elektriciteit voerende kabel uitoefent op een andere elektriciteit voerende kabel. De stroomsterkte wordt uitgedrukt in de eenheid ampère. Als je de stroomsterkte (ampère) vermenigvuldigt met spanning (volt), dan krijg je het vermogen. Het vermogen wordt uitgedrukt in Watt.
Vermogen (watt) = stroomsterkte (ampère) x spanning (volt)
Om bij lage spanningen veel vermogen te kunnen uitoefenen is flink wat ampère nodig. Bij hoge spanning is minder ampère nodig voor hetzelfde vermogen. Om die reden zijn de startkabels voor de auto behoorlijk dik, omdat voor het starten van een auto veel vermogen nodig is. Een stofzuiger heeft genoeg aan een dun snoer.

 

Bio-energie

Energie die gewonnen wordt uit biomassa heet bio-energie. Biomassa bestaat uit hout en organisch afval, zoals planten, groente- en fruitresten. Bij de verbranding van deze materialen komt energie vrij en die energie noemen we bio-energie. Omdat de bronnen voor bio-energie in principe niet (kunnen) opraken is bio-energie een duurzame energiebron.

 

Biogas

Biogas is een gasmengsel dat voor het grootste deel bestaat uit methaan en koolstofdioxide. Biogas ontstaan als gevolg van vergisting van organisch materiaal, zoals mest of rioolslib. Dankzij de biologische oorsprong van het gas – in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardgas – is biogas een bron van duurzame energie, specifiek bio-energie. Het wordt vaak als brandstof toegepast in warmtekrachtcentrales.

Als biogas gedroogd en gezuiverd is en dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, mag het groen gas heten.

 

Biomassa

Biomassa is organisch materiaal van planten en bomen. Door biomassa te verbranden kan (bio-)energie worden opgewekt. Er zijn twee verschillende soorten biomassa:

1.       Biomassa die speciaal verbouwd wordt voor de winning van bio-energie

2.       Biomassa die ontstaat door restafval, zoals snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, GFT, oud papier en agrarisch restafval.

 

Boiler

Een boiler is een apparaat waarmee water opgewarmd wordt, door elektriciteit of door verbranding van aardgas. In een boiler zit een waterreservoir, waarin continu een voorraad warm water op temperatuur wordt gehouden. Dit in tegenstelling tot een geiser, waar water pas wordt verwarmd op het moment dat er vraag naar is. Er bestaan ook zonneboilers, waarin de zon het water opwarmt middels zonnecollectoren.

Boilers maken gebruik van het principe dat koud water lichter is dan warm water. In het reservoir stijgt het warme water dus op, waardoor het koude water onderin het reservoir blijft zitten. Bij het opendraaien van de kraan wordt de boiler van onderaf weer gevuld met koud water, dat op zijn beurt het warme water er aan de bovenkant uit drukt. Zodra de watertemperatuur onder een bepaald minimum komt, ontsteekt de brander die het water verwarmt.

 

Calorische waarde

Op de jaarrekening van uw energiebedrijf staat het begrip calorische waarde. De calorische waarde ontstaat door het samenvoegen van verschillende soorten gas. De calorische waarde geeft aan hoe snel een brandstof een kilo water bij atmosfeerdruk van 14,5 naar 15,5 graden Celsius kan verwarmen. Dit wordt ook wel de energie-inhoud genoemd. Hiermee wordt de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas bedoeld.

 

Calorische onderwaarde

Bij de verbranding van koolwaterstoffen (dus ook bij aardgas) is waterdamp één van de verbrandingsproducten. Bij het condenseren van deze waterdamp komt ook warmte vrij. Als bij het vaststellen van de energie inhoud van 1 m3 aardgas wordt uitgegaan van de warmte die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas (en dus de warmte van de waterdamp als restproduct wordt gezien), spreekt men van de onderwaarde. De calorische onderwaarde van aardgas is 31,65 MJ/m3.

Calorische bovenwaarde

Als bij het vaststellen van de energie inhoud van 1 m3 aardgas uitgegaan wordt van de warmte die vrijkomt bij de verbranding en de warmte die vrijkomt bij het condenseren van de waterdamp, spreekt men van de bovenwaarde. De calorische bovenwaarde van aardgas is 35,17 MJ/m3.

 

CV-ketel

Een CV-ketel of centrale verwarmingsketel is een onderdeel van de centrale verwarming in huis. De CV-ketel zorgt voor warm water dat de verschillende kamers in een huis verwarmt. De HR-ketel is een CV-ketel met een hoog rendement.

Een CV-ketel werkt meestal op aardgas. De temperatuur in huis wordt meestal geregeld door een thermostaat. Als de temperatuur onder het ingestelde minimum komt, wordt de gastoevoer naar de waakvlam geopend. Middels de brander wordt het water opgewarmd, waarna het via een circulatiepomp door de leidingen en radiatoren wordt gepompt. Komt de temperatuur weer op het juiste niveau, dan wordt de gastoevoer weer afgesloten, waardoor de warmteafgifte aan het ketelwater wordt gestopt.

 

Dubbeltarief of dag- en nachtstroom

Dubbeltarief bestaat uit een hoog tarief (piek-tarief) en een laag tarief (dal-tarief). ’s Nachts, in het weekend en op feestdagen betaalt u het lagere tarief. Dit zijn de daluren. Het hogere tarief betaalt u op werkdagen tussen 07:00u en 21:00u of 23:00u (eindtijd is per regio verschillend en wordt door uw netbeheerder bepaald).

 

Duurzame energie

Duurzame energie is een verzamelnaam voor energie die verkregen wordt uit energiebronnen die niet opraken, zoals zon, wind, water en biomassa. Voor duurzame energie wordt ook wel de term groene energie gebruikt.

 

Eindafrekening en Jaarafrekening

Van uw energieleverancier ontvangt u één keer per jaar een jaarafrekening. Op deze rekening staat precies hoeveel energie u hebt verbruikt en wat de kosten daarvoor zijn. Hebt u het energiecontract bij uw huidige leverancier opgezegd, bijvoorbeeld omdat u bent overgestapt? Dan ontvangt u een jaarafrekening.

 

Jaarafrekening

Ieder jaar ontvangt u een jaarafrekening voor uw verbruik van elektriciteit en/of gas. Op deze jaarafrekening staat het verschil tussen uw werkelijke energieverbruik en de voorschotbedragen die u maandelijks hebt betaald. Heeft u minder energie verbruikt dan verwacht, dan krijgt u geld terug van uw energieleverancier. Heeft u meer verbruikt, dan moet u bijbetalen.

Op de jaarafrekening vindt u bovendien terug wat het voorschotbedrag voor het komende jaar is.

Eindafrekening

Hebt u uw contract bij uw leverancier beëindigd, bijvoorbeeld omdat u een nieuw contract hebt afgesloten bij een andere energieleverancier? Dan ontvangt u een eindafrekening. Hierop staat hoeveel energie u hebt verbruikt sinds uw laatste jaarafrekening en hoeveel u moet bijbetalen of hoeveel u terugkrijgt.

 

Energie terug leveren, Salderen

Heeft u zonnepanelen in uw dak liggen? Dan is de kans groot dat u de term ‘salderen’ al eens heeft gehoord. Als u zelf energie opwekt, dan gebruikt u die energie voor uw eigen huishouden. Op het moment dat uw zonnepanelen meer stroom opwekken dan u verbruikt, levert u dit terug aan het elektriciteitsnet. Uw energiemeter houdt bij hoeveel u heeft terug geleverd. Aan het einde van het jaar wordt de energie die u heeft afgenomen van uw leverancier, verrekend met de energie die u zelf heeft opgewekt. Dit heet salderen.

U betaalt alleen energiebelasting en leveringskosten over de energie die u heeft afgenomen van uw leverancier (het gesaldeerde verbruik).

 

Energiebelasting

Op uw jaarafrekening vindt u ook de kostenpost ‘energiebelasting’ terug. De energiebelasting (ook wel regulerende energiebelasting (REB) genoemd) is een heffing die u betaalt over iedere kWh of m3 gas die u verbruikt. De energiebelasting werd in 1996 ingevoerd door de overheid om efficiënt energieverbruik te stimuleren. Vanaf 1 januari 2013 betaalt u ook Opslag Duurzame Energie (ODE), een heffing om duurzame energie te stimuleren.

 

Energiecollectief

Via een energiecollectief heeft u als consument de mogelijkheid om over te stappen naar een andere leverancier. Een energiecollectief zijn consumenten die samen een collectief (groep) vormen om zo voordeel te behalen. Een energiecollectief ontstaat in de meeste gevallen via een energieveiling waar het aanbod van verschillende energieleveranciers tegen elkaar wordt op geboden. Om gebruik te maken van een energiecollectief moet u zich vooraf (vrijblijvend) inschrijven. Hoe meer mensen zich inschrijven voor een energiecollectief, hoe groter de korting op een energieproduct.
Als de energieveiling is afgelopen, dan wint het energieproduct met het scherpste bod. Iedereen die zich voor het energiecollectief heeft ingeschreven, kan op het winnende aanbod ingaan en overstappen. Via een energiecollectief is het dus mogelijk een nieuw energiecontract af te sluiten.

 

Energie leverancier

Een energie leverancier levert (verkoopt) energie aan consumenten of aan bedrijven. Een energie leverancier levert de energie die u thuis of in uw bedrijf gebruikt. Een energie leverancier koopt deze energie in bij producenten of tussenhandelaren of hij produceert zelf. De leverancier biedt elektriciteit aan de klanten. U kunt zelf uw energie leverancier kiezen. De energie leverancier moet over een leveringsvergunning beschikken

 

Energierekening

Ieder jaar ontvangt u een energierekening voor uw verbruik van elektriciteit en/of gas. Op uw energierekening of jaarrekening staat het verschil tussen uw werkelijke energieverbruik en de termijnbedragen die u het afgelopen jaar al heeft betaald. Heeft u minder energie verbruikt dan verwacht, dan krijgt u geld terug. Heeft u meer verbruikt dan verwacht, dan moet u bij betalen. Ook staat op uw energierekening het nieuwe termijnbedrag (voorschotnota) voor het komende jaar.

 

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn resten van plantaardig en dierlijk leven van duizenden jaren geleden. Fossiele brandstoffen zijn vooral ontstaan in het Carboon maar ook uit andere tijdperken. Fossiele brandstoffen worden ook wel koolwaterstofverbindingen genoemd. Aardolie, steenkool, aardgas en bruinkool zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen.
Energie gewonnen uit fossiele brandstoffen heet ook wel grijze energie. Omdat de fossiele brandstoffen op (kunnen) raken zijn dit geen duurzame energiebronnen

 

Grijze energie

Grijze energie is alle elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen, zoals gas en kolen. Bij het opwekken elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen komen gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu.

 

Groen gas

Groen gas heeft zijn oorsprong in biogas. Nadat biogas gedroogd en gezuiverd is en het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, mag het groen gas heten. Groen gas is een duurzame energiebron.

Groen gas wordt gemengd met aardgas en wordt zo als ‘gewoon’ gas verhandeld. U merkt er thuis dus niets van of er aardgas of groen gas geleverd wordt. Daarom worden er groencertificaten uitgegeven, waardoor u zeker weet dat het gas dat u geleverd krijgt daadwerkelijk groen is.

 

Groencertificaten

Om te bewijzen dat duurzame energie ook echt duurzaam is, heeft de overheid een certificatensysteem ontwikkeld. Dit zijn de zogenaamde groencertificaten. Als een energieproducent voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het opwekken van duurzame elektriciteit, ontvangt de producent hiervoor groencertificaten. Onafhankelijke instanties controleren of de productiemiddelen aan de eisen voldoen en hoeveel milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit op het net wordt gezet.
Een certificatenbank houdt bij welke producten hoeveel groencertificaten hebben. Deze organisatie heet Certiq.

 

Groene energie

Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Andere termen voor groene energie zijn duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de groene energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het klimaat zijn.

 

HR-ketel

Een hoogrendementsketel of HR-ketel is een verwarmingsketel op gas, die ten opzichte van de conventionele CV-ketel een hoger rendement heeft. Dit wordt gerealiseerd door de condensatie van waterdamp in de rookgassen. Daardoor is het gasverbruik lager.

Er zijn drie categorieën HR-ketels:

HR 100, met een rendement van minstens 100%

HR 104, met een rendement van minstens 104%

HR 107, met een rendement van minstens 107%

 

Inkoopcombinatie

In plaats van zelf op zoek te gaan naar geschikte energieleveranciers is het in de vrije energiemarkt ook mogelijk om via een inkoopcombinatie energie te betrekken. Zo’n inkoopcombinatie bundelt dan de vraag van meer klanten en probeert scherper te kunnen inkopen dan de individuele klant zou kunnen. Namens de deelnemers onderhandelt een inkoopcombinatie met leveranciers en zorgt er voor dat er een juridische relatie ontstaat tussen de klant en de uitverkoren leverancier. Met andere woorden, de inkoopcombinatie zorgt er voor dat er een contract tot stand komt tussen de klant en de leverancier.

 

Kernenergie

Kernenergie wordt opgewekt door kernreacties. Hierbij komt veel warmte vrij, die in een kerncentrale omgezet wordt in elektriciteit. Kernenergie is een vorm van grijze energie: ook al komen er geen milieubelastende gassen vrij bij deze vorm van energiewinning, er blijft wel veel schadelijk afval over.

 

Watt, kilowatt (kW) en kilowattuur (kWh)

Watt is de eenheid van vermogen. Wattuur is een eenheid van energie of arbeid. Het leveren van een vermogen van 1 Watt gedurende 1 uur levert een hoeveelheid energie van 1 Wh. De eenheid Wattuur (of de daarvan afgeleide eenheden kWh en MWh) worden vooral gebruikt om de hoeveelheid elektrische energie weer te geven.
Kilowatt
1 kilowatt is 1.000 Watt. De eenheid watt staat voor vermogen en een kilowatt wil zeggen een vermogen van 1000 watt. (een normaal huishouden kan over haar aansluiting maximaal kw vermogen afnemen).

 

Kilowattuur (kWh)

Kilowattuur is de maatstaf voor energie-inhoud. Het is het gemiddeld vermogen dat verbruikt wordt gedurende een uur. Een elektrische kachel met een maximaal vermogen van 2 kW verbruikt per uur 2 kWh als hij maximaal aanstaat.

 

kWh laag

Staat er kWh laag op uw energierekening? Hiermee bedoelt uw energieleverancier het lage kWh-tarief dat ’s nachts en in de weekeinden geldt.

 

Netbeheerder

Een netbeheerder is een vennootschap die op grond van de wet is aangewezen voor het beheer van één of meer dan één net. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het elektriciteits- en gas netwerk naar behoren functioneert, dat klanten worden aangesloten en dat storingen worden verholpen. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het elektriciteits- en gasnetwerk.

 

Opslag Duurzame Energie (ODE)

De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is op 1 januari 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het maakt deel uit van de energiebelasting, waarmee de overheid probeert te stimuleren om minder energie te verbruiken. Het tarief voor Opslag Duurzame Energie geldt voor iedere kWh en m3 gas die u verbruikt.

 

Regiotoeslag

Op uw energierekening kunt u ook de term ‘regiotoeslag’ terugvinden. Vlak na de liberalisering van de energiemarkt in 2004 werd de regiotoeslag in het leven geroepen. De gedachte erachter is dat des te verder je van de gasvelden in Groningen woont, des te verder het aardgas getransporteerd moet worden en dus des te duurder het wordt. Om te compenseren voor deze kosten betaalt u regiotoeslag.

De hoogte van de regiotoeslag wordt vastgesteld door GasTerra, maar energieleveranciers mogen zelf bepalen of ze deze kosten doorberekenen aan de klant. Zo zijn er tussen de leveranciers kleine verschillen ontstaan in de hoogte van de regiotoeslagen.

 

Slimme energiemeter

De slimme meter is een digitale energiemeter die elke twee maanden de meterstanden doorgeeft aan uw netbeheerder. De slimme energiemeter wordt vanaf 2015 bij Nederlandse huishoudens geplaatst. Voor 2020 moeten alle Nederlandse huishoudens (kunnen) beschikken over een slimme meter.
Voordelen slimme energiemeter
De slimme energiemeter heeft aantal voordelen:

U hoeft geen meterstanden meer door te geven, in tegenstelling tot de traditionele energiemeter.

Uw eindafrekening wordt nauwkeuriger; dit voorkomt discussies over meterstanden bij verhuizen of overstappen van energieleverancier.

U kunt uw energieverbruik gemakkelijker in de gaten houden.

Geen installatiekosten voor slimme energiemeter
Kiest u voor de slimme energiemeter, dan bent u niet meer kwijt dan nu aan een gewone meter. Ook betaalt de u geen installatiekosten voor de slimme energiemeter. Wilt u eerder dan de landelijke uitrol een slimme meter, dan moet u daar wel voor betalen.

 

Stadsverwarming

Klanten die aangesloten zijn op stadsverwarming (stadswarmte) hebben geen eigen CV-ketel. Vaak is er één lokale energiebron die de warmte opwekt, bijvoorbeeld restwarmte afkomstig van lokale industrie.

 

Warmtewet

Klanten met stadsverwarming worden beschermd door de Warmtewet. Daarin zijn onder meer de maximumtarieven voor warmte opgenomen.

 

Terug-lever-vergoeding

Als u uw eigen energie opwekt met behulp van zonnepanelen, wordt uw energieverbruik aan het einde van het jaar weggestreept tegen de opgewekte energie. Dit heet salderen. Als u netto meer energie heeft opgewekt dan verbruikt, dan ontvangt u een terug-lever-vergoeding voor iedere kWh die u ’teveel’ heeft terug geleverd.

 

Vastrecht

Het begrip vastrecht staat voor een bepaald bedrag dat elke maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht. Vastrecht is een onveranderlijke som die u voor verbruik van gas of energie betaalt. U betaalt vastrecht aan uw energieleverancier. De hoogte van het vastrecht staat op uw energierekening.

Voorschotnota

Energieleveranciers kunnen pas aan het einde van het jaar exact vertellen hoeveel gas en elektriciteit u hebt verbruikt. Het jaarlijkse energieverbruik en de kosten daarvoor zijn terug te vinden op de jaarafrekening. Om ervoor te zorgen dat klanten dit bedrag niet in één keer hoeven te betalen, worden de verwachte kosten verdeeld over twaalf termijnen. Wat u per termijn moet betalen, heet de voorschotnota, het voorschotbedrag of het termijnbedrag.

 

Windenergie

Windenergie is elektriciteit die verkregen wordt uit de stromingen van lucht met behulp van een windturbine. Windenergie is een duurzame energiebron.

 

Zonne-energie

Bij zonne-energie wordt zonlicht opgevangen op zonnepanelen en direct omgezet in elektriciteit. Zonne-energie is een duurzame energiebron.

 

Staat er een bepaald begrip niet tussen volgens u of heeft u vragen over een van bovenstaande begrippen?

Neem dan gerust contact met ons op: 030-3031714 of info@mkbenergiebeheer.nl.