Gebiedswissel tussen Enexis en Liander

 

Gebiedswissel tussen netbeheerders Enexis en Liander

Netbeheerders Enexis en Liander wisselen een deel van hun netwerk uit. Door de ruil moet het voor klanten duidelijker worden aan wie ze verbonden zijn en de werkwijze efficiënter maken. Enexis heeft het netwerk in Friesland en de Noordoostpolder geruild met Liander. Liander ruilt op haar beurt het netwerk in de regio’s Eindhoven en zuidoost Brabant; gebied Endinet. Sinds enige tijd is Endinet onderdeel van Enexis.

De ruil van netwerkgebieden is voornamelijk tot stand gekomen dat deze nu gelijk lopen met de provinciegrenzen. Bij Enexis gaat het om 51.000 elektriciteits- en 196.000 gasaansluitingen in Friesland en 28.000 elektriciteits- en 27.000 gasaansluitingen in de Noordoostpolder. Bij Liander heeft het betrekking op het oude Endinet gebied dat 108.000 elektriciteits- en 398.000 gasaansluitingen bedraagt.

Met ingang van januari 2016 is de gebiedswissel officieel een feit. Maar wat voor effect op de netwerkkosten heeft de netwerkruil voor u? Daar de netwerkkosten inherent zijn aan de aansluitwaarde van uw elektra- of gasmeter, is er een onderscheid te maken tussen de klein- en grootzakelijk aangemeten aansluitingen.

Kleinzakelijk – Verandering tariefstelling
Doordat netbeheerders niet dezelfde tariefstelling voor de netwerkkosten hanteren, zijn deze wellicht voor u veranderd. Een overzicht van het verschil per netbeheerder in netwerkkosten voor 2016. De tariefstelling wordt elk jaar opnieuw door de netbeheerders vastgesteld. De tariefstelling is incl. BTW.

 

Aansluitwaarde Elektra Enexis Liander
3x25A  €    229,14  €     230,69
3x35A  €    835,54  €     899,18
3x50A  € 1.210,65  €   1.310,60
3x63A  € 1.585,75  €   1.729,37
3x80A  € 1.960,85  €   2.140,79

 

Aansluitwaarde Gas Enexis Liander
G6 < 500 m³ € 106,38 € 106,99
G6 < 4000 m³ € 147,60 € 148,14
G6 > 4000 m³ € 230,11 € 230,38
G10 € 392,15 € 391,22
G16 € 557,16 € 557,12
G25 € 967,92 € 956,13

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *