Hoe groen is groene stroom?

Door voor groene stroom te kiezen draagt u bij aan een beter klimaat. Of ligt dat toch wat gecompliceerder? Hoe groen zijn de verschillende groene stroom-soorten eigenlijk?

In dit artikel leest u welke keuzes u kunt maken om u werkelijk bij te dragen aan verduurzaming van de energieproductie.

Verschil tussen groene en grijze stroom

Uit het stopcontact komt in Nederland 230 volt, ongeacht of de stroom groen of grijs is. De stroom is dus identiek, maar wordt op verschillende manieren opgewekt. Het enige verschil tussen grijze en groene stroom is de bron die is gebruikt om de elektriciteit mee op te wekken.

Zodra u kiest voor groene stroom, dan zou deze moeten zijn opgewekt door ‘groene’ energiebronnen. Oftewel energiebronnen die geen invloed hebben op klimaatverandering zoals de ‘grijze’ stroombronnen: kolen-, gas- en kerncentrales. Groene energiebronnen zijn windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa.

Toch is de groene stroom die uit het stopcontact komt, niet altijd letterlijk ‘groen’ opgewekt.

Garanties van Oorsprong – GvO

Hoe kan dit? Dat zit zo. In Europa is er een systeem om te garanderen dat de groene stroom is opgewekt uit duurzame bronnen: de GvO (Garantie van Oorsprong). Producenten van groene stroom ontvangen één groengarantie voor elke duizend kWh groene stroom die zij opwekken.

Even voor het plaatje: een gemiddeld huishouden vereist 3,5 groengarantie.

Groene stroom op papier: GvO

Een leverancier moet over voldoende GvO’s beschikken om elektriciteit als groene stroom te mogen verkopen. Eén garantie verzekert dat er ergens in Europa duizend kWh uit een duurzame energiebron is opgewekt. De GvO’s kunnen, net als de stroom zelf, verhandeld worden.

Zulke GvO’s kan een energieleverancier in Nederland kopen, maar ook importeren uit landen met een overschot aan GvO’s, zoals Noorwegen of IJsland. De groene stroom die in Nederland wordt verkocht heeft vaak een goedkope buitenlandse GvO.

In Nederland is de vraag naar groene stroom veel hoger dan de productie van duurzame elektriciteit. Al in 2015 koos meer dan de helft van de huishoudens voor groene stroom. Maar zoveel duurzame elektriciteit wordt er in Nederland nog niet opgewekt. En in veel andere Europese landen is veel minder vraag naar groene stroom. Die landen hebben dus als het ware een overschot aan groengaranties. Dat heeft invloed op de prijs: de GvO’s zijn daardoor erg goedkoop. Dus interessant voor de Nederlandse energieleveranciers! Want zij kunnen hun grijze stroom daarmee op papier ‘vergroenen’ en dus meer klanten voorzien van ‘groene’ stroom..

Internationale handel in GvO’s

Het aanbod GvO’s uit de Scandinavische waterkrachtcentrales is enorm: zo’n 90% van de afgeboekte GvO’s in Europa is afkomstig van waterkrachtcentrales. Maar er is eigenlijk geen sprake van een duurzame investering. Deze waterkrachtcentrales staan er namelijk al tientallen jaren. Zij zijn niet gebouwd vanwege de grotere vraag naar groene stroom. Wanneer u voor deze groene stroom kiest, gebruikt u op papier dus wel groene stroom, maar dit zorgt verder niet voor nieuwe investeringen in duurzame energiebronnen.

Europese doelstellingen duurzame energieopwekking

De Europese doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie zijn nog niet behaald, terwijl er in Europa een overschot aan GvO’s is. Het gevolg daarvan is dat als u stroom inkoopt bij een Nederlands energiebedrijf met een kolencentrale, dan kan het toch zijn dat u op papier groene stroom inkoopt. Doordat het energiebedrijf bij een Noorse waterkrachtcentrale GvO’s koopt mag hij de aan u geleverde stroom ‘groen’ noemen. Terwijl een Noorse klant op papier Nederlandse ‘grijze’ stroom krijgt.

De invloed van GvO’s op duurzame energieopwekking

Door deze handel in GvO’s behaalt Europa niet alleen zijn duurzame doelstellingen niet, maar stagneert ook de groei van duurzame energieopwekking in Nederland. Wat kunt u daaraan doen? U kunt als klant specifiek kiezen voor stroom die is opgewekt uit wind- of zonne-energie. Als meer mensen dat doen, dan zal het aanbod daarvan wél toenemen.

Dus juist als u wilt bijdragen aan de verduurzaming van energieopwekking, kiest u dan voor stroom opgewekt uit Nederlandse wind- of zonne-energie. Of voor groene stroom van een energiebedrijf dat veel investeert in groene energiebronnen.

Want dat is niet het geval met de buitenlandse GvO’s.

Hoe groen is uw groene stroom

Met de Groene Stroom Checker kunt u zien of uw groene energie ook grotendeels uit Nederland afkomstig is. Van uw energiebedrijf ontvangt u bij uw jaarrekening die u na 1 mei ontvangt een zogenaamd stroometiket. Hierop ziet u precies wat de herkomst van uw stroom is.

Wilt u daar liever niet op wachten, dan kunt u ook de websites van de energiebedrijven raadplegen, daar publiceren zij de herkomst van de groene stroom die zij leveren.

De groene beleid van energiebedrijven

Hoe groen het beleid van energiebedrijven is kunt u opmaken de investeringen die zij doen in de opwekking van nieuwe duurzame energie.

De Consumentenbond heeft samen met Greenpeace, Natuur & Milieu, Hivos, WISE, Vereniging Eigen Huis en het Wereld Natuur Fonds een groene ranglijst samengesteld waarin zij alle energiebedrijven op de Nederlandse markt enerzijds hebben beoordeeld op hun investeringen in energieopwekking en anderzijds de productie, aankoop en levering van stroom.

Meer mogelijkheden om uw bijdrage te leveren aan duurzame energieopwekking

Vind u het juist belangrijk om met uw stroomgebruik bij te dragen aan de verduurzaming van energie? Dan zijn er meerdere mogelijkheden. Door zonnepanelen op uw dak te laten leggen wekt u zelf groene stroom op. Als u geen (geschikt) eigen dak heeft kunt u mede-eigenaar worden van een windmolen of een aandeel kopen in een windpark of zonnepark. Zie ‘Wind delen en Zonnepanelen zonder eigen dak’.

 

Wilt u meer weten over groene stroom? Of ander advies over de mogelijkheden van verduurzaming voor uw bedrijf? Neemt u dan gerust contact met ons op: 030-3031714 of info@mkbenergiebeheer.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *