Legionella beheer voor bedrijven

Voor deze blog hebben wij een van onze partners gevraagd om een advertorial te schrijven. In deze blog komt het onderwerp legionella aan bod. Helaas eist legionellabesmetting jaarlijks nog teveel slachtoffers. Het is nog te vaak een ondergeschoven kindje waarvoor te weinig aandacht is. Een besmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke … Lees verder

Misbruik centraal register blootgelegd

Wanneer u contact opneemt met uw leverancier, worden enkele controle vragen gesteld alvorens men contractinformatie verstrekt. Dit is met een reden: uw energiedata is vertrouwelijke informatie. Leveranciers hebben via een centraal register direct toegang tot deze gegevens. Afgelopen week is bekend geworden dat van twee miljoen huishoudens gegevens ten aanzien van het energiecontract (zoals het jaarverbruik, … Lees verder

Gebiedswissel tussen Enexis en Liander

  Gebiedswissel tussen netbeheerders Enexis en Liander Netbeheerders Enexis en Liander wisselen een deel van hun netwerk uit. Door de ruil moet het voor klanten duidelijker worden aan wie ze verbonden zijn en de werkwijze efficiënter maken. Enexis heeft het netwerk in Friesland en de Noordoostpolder geruild met Liander. Liander ruilt op haar beurt het … Lees verder

Over op slimme meters

De slimme meter gaat de huidige gas- en elektriciteitsmeter vervangen. Voor december 2020 worden alle conventionele meters vervangen door slimme meters. Een slimme meter is een digitale meter die door uw energieleverancier op afstand kan worden uitgelezen. Dit gebeurt standaard zes keer per jaar, u hoeft dan geen meterstanden meer op te nemen en door … Lees verder

Nieuwe termen in de energiemarkt

Ongeveer een jaar geleden heeft de ACM (Autoriteit Consument & Markt) aangegeven dat de energieleveranciers dezelfde termen moeten hanteren. Om dit te realiseren heeft de ACM het “Aanbod op Maat” geïntroduceerd, hierin staat beschreven welke termen de energieleveranciers in Nederland moeten hanteren. Het doel hiervan is onder andere dat consumenten en bedrijven altijd appels met … Lees verder

Opzegtermijnen leveringscontracten

Ontvangt u maandelijks een aparte factuur voor de netwerkkosten van b.v. Enexis, Liander of Stedin? Dan heeft u een grootzakelijke aansluiting en kent uw contract een afwijkende opzegtermijn.   De standaard opzegtermijn voor kleinzakelijke aansluitingen is sinds december 2011 door de staat vastgesteld op 1 maand. Deze contracten mogen sindsdien niet meer ‘stilzwijgend worden verlengd’ … Lees verder

Advies: Energietarieven meerdere jaren vastzetten

De afgelopen tijd hebben wij vaak van onze deelnemers de vraag gekregen of het verstandig is om de energietarieven voor een langere periode vast te zetten dan de gebruikelijke 1 jaar. In de zeven jaar dat wij als collectief inkopen zijn wij in ons advies hieromtrent altijd zeer terughoudend geweest. Daar er sprake is geweest … Lees verder

Scherpe energietarieven, via ons particuliere energiecollectief!

MKB Energiebeheer realiseert ieder jaar opnieuw scherpe energietarieven voor al haar deelnemers. Naast de realisatie van scherpe energietarieven zijn wij ook het vaste aanspreekpunt voor alle energie gerelateerde vragen en kijken wij samen met de eigenaar of het bedrijf ook kan besparen op bijvoorbeeld netwerkkosten of energiebelasting. Deze dienstverlening wordt door onze deelnemers gemiddeld gewaardeerd … Lees verder

Inkoop collectieve energie 2016

De afgelopen 2 maanden zijn we volop bezig geweest om de collectieve inkoop van elektriciteit en gas voor alle deelnemers voor 2016 af te ronden. Vorige week hebben alle deelnemers bericht ontvangen over de nieuwe energietarieven voor 2016. Recht van het laatste bod Ook dit jaar hebben we alle aansluitingen met bijbehorende volumes aangeboden bij 8 … Lees verder

Splitsing energiebedrijven Delta & Eneco

Vorige week is bekend gemaakt door minister Kamp (Economische Zaken) dat de energiebedrijven Delta en Eneco gesplitst moeten worden. Splitsen van energiebedrijven Op dit moment is het zo dat Delta en Eneco zowel netbeheerder als energieleverancier zijn. Als netbeheerder zorgen deze bedrijven ervoor dat de uw organisatie daadwerkelijk voorzien wordt van elektriciteit en gas. In de … Lees verder